REART Management

MgA. Radomil Čech

 Zakladatel, choreograf, hudebník, výtvarník, umělecký kurátor

e-mail: cech@reart.cz                                          cech@prochazkyumenim.cz

mobil:  + 420 777 731 332

Eva Čechová

Zakladatelka a poradce pro tanec, výtvarnice

e-mail: cechova@reart.cz

mobil: + 420 777 731 334

BcA. Mgr. Patrik Červák


Poradce - Dirigent, klavírista, 

e-mail: cech@reart.cz

mobil: + 420 777 731 332

Ing. Petr Baštář

    Kameraman

e-mail: cech@reart.cz

mobil: + 420 777 731 332

MgA. Poppy Matějovská Sun, PhDr.

 Mezinárodní komunikace

e-mail: cech@reart.cz

 mobil: + 420 777 731 332

Kontakt USA: + 1 - 860 - 214 - 9822