Radomil a Eva Čechovi

Zakladatelé  české umělecké agentury REART

Umělecké dráze se věnovali od útlého mládí, on hře na housle, ona hře na klavír, malbou a oba studiem klasického tance. Poprvé se potkají na pražské konzervatoři. Po ukončení studia baletu Eva odchází do aktivní praxe Baletu Československé televize a Radek pokračuje studiem choreografie na AMU Praha . Společně účinkují díky profesorovi Dr. Ladislavovi Vachulkovi  na mnoha mezinárodních evropských festivalech. Radek se věnuje aktivně choreografii, krátce výuce partnerského tance na pražské  konzervatoři a vedením Baletu Československé televize. Po ukončení aktivní umělecké činnosti se Eva věnuje rodině a asamblážím, Radek se orientuje na podnikání ve Skandinávii a Česku. V současné době žijí v podhůří  Šumavy, malují a věnují se vlastní umělecké agentuře.

                                              Ukázky: Obrazy - Asambláže