Radomil a Eva Čechovi

                                 EVA a RADOMIL ČECHOVI

                     Zakladatelé české umělecké agentury REART

Umělecké dráze se věnovali od útlého mládí, on hře na housle, ona hře na klavír, malbě a oba studiu klasického tance. Poprvé se potkají na pražské konzervatoři. Po ukončení studia baletu Eva odchází do aktivní praxe Baletu Československé televize a Radek pokračuje studiem choreografie na AMU Praha . Společně účinkují díky profesorovi Dr. Ladislavovi Vachulkovi na mnoha mezinárodních evropských festivalech. Radek se věnuje aktivně choreografii, krátce výuce partnerského tance na pražské konzervatoři a vedením Baletu Československé televize. Po ukončení aktivní umělecké činnosti se Eva věnuje rodině a asamblážím, Radek se orientuje na podnikání ve Skandinávii a Česku. Na 6 let se jim stal domovem i Český Krumlov. V současné době žijí v podhůří Šumavy, malují a věnují se vlastní umělecké agentuře REART. Jejich obrazy většinou abstrakce, akryl, asambláže, nebo malba na keramické kachle jsou známi v Německu, Finsku, USA, Austrálii a dalších zemí.

Děkujeme za Vaši pozornost a přejeme příjemné okamžiky s obrazy.


E.R.ČECHOVI

                                              Ukázky: Obrazy - Asambláže 

LIPNO
LIPNO