PŘEJETE SI PODPOŘIT -  REART - FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Forma i výše Vaší finanční podpory leží zcela na Vás. Ať už bude malá nebo velká, vždy významným způsobem pomůže realizaci všech projektů a nezůstane jen planou myšlenkou. V případě vašeho zájmu prosím vyplňte a odešlete, váš dar poukažte na agenturní účet. (CZK) 2800621760 / 2010           Váš dar, který je daňově uznatelnou             položkou potvrdíme.

Za vaši laskavou podporu předem děkujeme. DAROVACÍ FORMULÁŘ NÍŽE

Pro sponzory a přátele umění

Již v úvodu našich stránek Vám představujeme základní cíle agentury REART Management. Hovoříme o výrobě specializovaných kulturních pořadů k posílení a propagaci národní kultury a gramotnosti  všech vrstev našeho obyvatelstva. Velmi nás potěší Váš zájem o naši práci a informace o připravovaných jednotlivých projektech, které Vám rádi detailně předložíme.  Když se rozhodnete podpořit naši činnost finančním příspěvkem, podpoříte tím nejen uměleckou činnost, ale i duchovní a morální hodnoty a principy fungování české společnosti,  umělce všech věkových kategorií v mnoha oborech a tolik potřebné kulturní dění ve společnosti. Je tedy od nás zřejmé, že projekty se zaměřují především na klasické obory a interpretace ve spojením obsahu a místa dění s lidským technickým pokrokem 21. století.

Uvítáme podporu od jednotlivých dárců a mecenášů, obchodních firem a společností, i podporu nadací. 

Forma i výše Vaší finanční podpory leží zcela na Vás. Ať už bude malá nebo velká, vždy významným způsobem pomůže realizaci všech projektů  a  nezůstane  jen planou myšlenkou. V případě vašeho zájmu prosím vyplňte a odešlete, váš dar poukažte na agenturní účet. (CZK) 2800621760 / 2010    Váš dar, který je daňově uznatelnou             položkou potvrdíme.