Violistka   Eva Mokrá


Koncerty v roce 2022

KONCERT CHODOV - 15.9. 18:30

KONCERT MARIÁNSKÉ RADČICE- 17.9. 15:00

KŘEST BACHA SOKOLOV- 21.10 18:30

KONCERT NOVÉ MĚSTO N/M -Z. 28.10. 18:00

KONCERT CHODOV - 6.11 18:00

KONCERT KONSTANTINOVY LÁZNĚ 19.11. 20:00

KONCERT LOMNICE N/L- . 4.12. 18:00

KONCERT KONSTANTINOVY LÁZNĚ- 16.12. 20:00

Mgr. Eva Mokrá dipl. um. - violistka

Pochází ze sokolovského regionu. Rodinné prostředí, kde hudba byla hluboce zakořeněna, ovlivnilo počáteční inspiraci pro její hudební rozvoj. V šesti letech začala hrát na housle a později tajemné tóny violy rozhodly o přechodu na tento úžasný nástroj.
Obor viola studovala u doc. Vadima N. Skibina na Konzervatoři v Teplicích. Absolutoriem zakončila studia v roce 2000. První kroky k sólové činnosti zahájila v době studií ve spolupráci s prof. Vadimem N. Skibinem. Posléze pokračovala ve studiu na UK Praha , Pedagogickou fakultu obor Hv- nástroj (violu). Studovala u předního českého violisty Karla Doležala, který svým přístupem a umem v interpretaci, doporučil, aby navázala na sólovou koncertní činnost po ukončení studiíí v roce 2017.

Od roku 2018 se věnuje aktivní koncertní činností a má za sebou řadu koncertů a vystoupení. Své hudební zkušenosti předává mladé generaci v pedagogické profesi.