Violistka Eva Mokrá

                                      KONCERTY


Aktuální koncert 2024 :


28.02. 2024 17.00 hod. Koncertní sál ZŠ v Sokolově 

 Eva Mokrá -viola sólo


7.03. 2024 18.00 hod. Koncertní sál ve Františkových Lázních 

Eva Mokrá - viola sólo


21.04. 2024 17.00 hod. Kaple na Březové u Sokolova/ 

Katarína Ševčíková- harfa

Eva Mokrá - viola

Valentýna Mužíková - zpěv


12.05. 2024 12.00 hod. Koncertní sál v Kraslicích

 Eva Mokrá - viola


19.05. 2024 16.00 hod. Kostel sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově 

Katarína Ševčíková- harfa

Eva Mokrá - viola


25.05. 2024 17.00 hod. Hotel Radium Palace v Jáchymově 

Eva Mokrá - viola

Iveta Madarasová - klavír


6.07. 2024 12:30 hod. Koncert na zámku Zbiroh

Katarína Ševčíková- harfa

Eva Mokrá - viola


21.07. 2024 19.00 hod. Koncert ve Františkánském klášteře v Kadani 

 Eva Mokrá - viola

Tetiana Tishchenko- varhany


3.8. 2024 14.00 hod. Klášteře Chotěšov 

Katarína Ševčíková- harfa

Eva Mokrá - viola


15.10. 2024 18.00 hod. Městská radnice v Poličce 

Katarína Ševčíková- harfa

Eva Mokrá - viola


DALŠÍ KONCERTY ŘÍJEN - LISTOPAD BUDE DOPLNĚNO


8.12. 2024 19.00 hod. Kostel sv. Jana Křtitele v Lomnici nad Lužnicíce 

Katarína Ševčíková- harfa

Eva Mokrá - viola


DALŠÍ KONCERTY V PROSINCI BUDOU DOPLNĚNY


Mgr. Eva Mokrá dipl. um.

Pochází z Karlovarského kraje a zejména z rodinného prostředí, kde hudba byla generačně hluboce zakořeněna. Právě tyto skutečnosti iniciovaly počáteční inspiraci jejího dosavadního hudebního vývoje.

Již v šesti letech tak začala hrát na housle, aby však později tajemné tóny violy rozhodly o přechodu na právě tento úžasný nástroj.

Obor viola studovala nejprve na Konzervatoři v Teplicích u Doc. Vadima N. Skibina, kde pak v roce 2000 studia dokončila absolutoriem a kde již také v době studií ve spolupráci a pod vedením tohoto profesora zahájila své první kroky v sólové činnosti.

Ve studiu pokračovala na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze v letech 2012-2017, konkrétně obor: "Učitelství pro střední, základní a umělecké školy a hudební nástroj violu" u profesora Karla Doležala ,

který svým přístupem a umem v interpretaci, doporučil, aby navázala na sólovou koncertní činnost po ukončení studiíí v roce 2017.

Od roku 2018 se tedy věnuje aktivní koncertní činnosti a má za sebou již řadu koncertů či vystoupení na různých hudebních festivalech.

Kromě klasického repertoáru se zabývá i žánrem populární a filmové hudby (např. v roce 2020 vydala i své CD s filmovou hudbou).

Své hudební zkušenosti předává mladé generaci jako pedagožka v několika školách Karlovarského kraje.


Mgr. Eva Mokrá Dipl.-Künstler - VIOLA

Sie stammt aus der Karlsbader Region und vor allem aus einem familiären Umfeld, in dem die Musik seit Generationen tief verwurzelt war – diese Tatsachen initiierten die Inspiration für ihre bis heute andauernde musikalische Entwicklung.

Mit bereits sechs Jahren begann sie, Geige zu spielen, doch später entschieden die geheimnisvollen Töne der Viola über den Wechsel zu diesem wunderbaren Instrument.

Das Fachgebiet Viola studierte sie zunächst am Konservatorium in Teplice bei Doz. Vadim N. Skibin, wo sie ihr Studium im Jahr 2000 mit einem Absolutorium abschloss und wo sie, ebenfalls während des Studiums, in Zusammenarbeit und unter Leitung dieses Professors ihre ersten Schritte in die Solotätigkeit unternahm.

Sie setzte ihr Studium an der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität in Prag in den Jahren 2012-2017 fort, konkret im Bereich: "Pädagogie für Grund-, Mittel- und Kunstschulen und das Musikinstrument Viola" bei Professor Karel Doležal,

der ihr mit seiner Herangehensweise und Interpretationskompetenz empfahl, ihre Konzert-Solotätigkeit nach Abschluss ihres Studiums 2017 fortzusetzen.

Deshalb widmet sie sich seit 2018 aktiv der Konzerttätigkeit und hat bereits eine Reihe von Konzerten und Auftritten bei verschiedenen Musikfestivals gegeben.

Neben dem klassischen Repertoire beschäftigt sie sich auch mit dem Genre Popular- und Filmmusik.

Ihre musikalischen Erfahrungen gibt sie als Pädagogin an mehreren Schulen in der Karlsbader Region an die jüngere Generation weiter.