Eva Mokrá

Mgr. Eva Mokrá dipl.um. - VIOLA

Svou koncertní uměleckou činnost zahájila v roce 2018, v které pokračuje dosud. Specializuje se na sólovou a komorní hru v oblasti vážné hudby. Repertoár zahrnuje skladby od období baroka až po soudobou hudbu. Na svých koncertech zařazuje jako ukázkový nástroj violu d´amore.

Spolupracuje s předními interprety a účastnila se několika hudebních festivalů v Čechách. Zabývá se i žánrem populární a filmové hudby. V roce 2020 vydala své CD s Filmovou hudbou.

Konzervatoř v Teplicích studovala v letech 1994-2000 obor viola u doc. Vadima Skibina. Pedagogickou fakultu na UK v Praze studovala v letech 2012-2017 obor: Učitelství pro střední, základní a umělecké školy a hudební nástroj violu u pana prof. Karla Doležala.Vedle své koncertní činnosti vyučuje na I a II. st., ZŠ Sokolov, ZŠ Březová, Sokolov, Březová.