Violistka Eva Mokrá

                                      KONCERTY


Aktuální koncerty  2023 jsou:


Hotel Prusík, Konstantinovy Lázně ‍Koncert 22. 9. 2023 20:00

Violistka Eva Mokrá

Klavíristka Iveta Madarasová‍Koncert v Temelíně 5. 8. 2023 17:0Krtěnov

Violistka Eva Mokrá

Harfistka Katarína Ševčíková 
Kostel sv. Prokopa Mezinárodní festival, Filipov

Koncert  13. 8. 2023  14:00

Violistka Eva Mokrá
Varhanistka Tatiana Tischenko Zámek Růžkovy Lhotice, Vlašimi
Koncert 15. 8. 2023 19:00

Violistka Eva Mokrá
Harfistka Katarína Ševčíková Hotel Prusík, Konstantinovy Lázně 
‍Koncert 22. 9. 2023 20:00

Violistka Eva Mokrá

Klavíristka Iveta Madarasová‍


Kavárna Joker v Chebu 

13.10. 2023 16.00 hod.  

Violistka Eva Mokrá vystoupení viola sólo 


Kostel Všech svatých s kostnicí, Kutná Hora

Koncert 4. 11. 2023 18:00

Violistka Eva Mokrá
Harfistka Katarína Ševčíková 


Mezinárodní festival Talichův, Beroun
Koncert 19.11. 2023  18:00

Violistka Eva Mokrá
Varhaník Přemysl Kšica
 
 


Prosinec 2023 bude upřesněno - adventní koncerty     


Koncerty v roce 2022

KONCERT CHODOV - 15.9. 18:30

KONCERT MARIÁNSKÉ RADČICE- 17.9. 15:00

KŘEST BACHA SOKOLOV- 21.10 18:30

KONCERT NOVÉ MĚSTO N/M -Z. 28.10. 18:00

KONCERT CHODOV - 6.11 18:00

KONCERT KONSTANTINOVY LÁZNĚ 19.11. 20:00

KONCERT LOMNICE N/L- . 4.12. 18:00

KONCERT KONSTANTINOVY LÁZNĚ- 16.12. 20:00

                         FOTOGALERIE

Mgr. Eva Mokrá dipl. um.

Pochází z Karlovarského kraje a zejména z rodinného prostředí, kde hudba byla generačně hluboce zakořeněna. Právě tyto skutečnosti iniciovaly počáteční inspiraci jejího dosavadního hudebního vývoje.

Již v šesti letech tak začala hrát na housle, aby však později tajemné tóny violy rozhodly o přechodu na právě tento úžasný nástroj.

Obor viola studovala nejprve na Konzervatoři v Teplicích u Doc. Vadima N. Skibina, kde pak v roce 2000 studia dokončila absolutoriem a kde již také v době studií ve spolupráci a pod vedením tohoto profesora zahájila své první kroky v sólové činnosti.

Ve studiu pokračovala na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze v letech 2012-2017, konkrétně obor: "Učitelství pro střední, základní a umělecké školy a hudební nástroj violu" u profesora Karla Doležala ,

který svým přístupem a umem v interpretaci, doporučil, aby navázala na sólovou koncertní činnost po ukončení studiíí v roce 2017.

Od roku 2018 se tedy věnuje aktivní koncertní činnosti a má za sebou již řadu koncertů či vystoupení na různých hudebních festivalech.

Kromě klasického repertoáru se zabývá i žánrem populární a filmové hudby (např. v roce 2020 vydala i své CD s filmovou hudbou).

Své hudební zkušenosti předává mladé generaci jako pedagožka v několika školách Karlovarského kraje.


Mgr. Eva Mokrá Dipl.-Künstler - VIOLA

Sie stammt aus der Karlsbader Region und vor allem aus einem familiären Umfeld, in dem die Musik seit Generationen tief verwurzelt war – diese Tatsachen initiierten die Inspiration für ihre bis heute andauernde musikalische Entwicklung.

Mit bereits sechs Jahren begann sie, Geige zu spielen, doch später entschieden die geheimnisvollen Töne der Viola über den Wechsel zu diesem wunderbaren Instrument.

Das Fachgebiet Viola studierte sie zunächst am Konservatorium in Teplice bei Doz. Vadim N. Skibin, wo sie ihr Studium im Jahr 2000 mit einem Absolutorium abschloss und wo sie, ebenfalls während des Studiums, in Zusammenarbeit und unter Leitung dieses Professors ihre ersten Schritte in die Solotätigkeit unternahm.

Sie setzte ihr Studium an der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität in Prag in den Jahren 2012-2017 fort, konkret im Bereich: "Pädagogie für Grund-, Mittel- und Kunstschulen und das Musikinstrument Viola" bei Professor Karel Doležal,

der ihr mit seiner Herangehensweise und Interpretationskompetenz empfahl, ihre Konzert-Solotätigkeit nach Abschluss ihres Studiums 2017 fortzusetzen.

Deshalb widmet sie sich seit 2018 aktiv der Konzerttätigkeit und hat bereits eine Reihe von Konzerten und Auftritten bei verschiedenen Musikfestivals gegeben.

Neben dem klassischen Repertoire beschäftigt sie sich auch mit dem Genre Popular- und Filmmusik.

Ihre musikalischen Erfahrungen gibt sie als Pädagogin an mehreren Schulen in der Karlsbader Region an die jüngere Generation weiter.