SBÍRKA PRO PROJEKT - PODPOŘTE KULTURNÍ DĚNÍ V MALÝCH OBCÍCH A MĚSTECH.

ZAKLADATEL  MgA. Radomil Čech - REART

Představení projektu

Česká umělecká agentura REART vznikla z potřeby lepšího využití možného potenciálu vysoké koncentrace historických památek a bohatství kulturního dědictví ČR. Stále ještě existuje velké množství historických objektů, které nejsou dostatečně využívány pro poskytování služeb v oblasti kultury. Cílem agentury REART je vytvářet samostatně, či ve spolupráci s dalšími odborníky, specializované programy, pořady a díla pro ochranu, identifikaci, prezentaci a výuku v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny, zahradního umění, krajinářské architektury.

Cílem všech projektů je napomáhat, zviditelnění kulturního děditství – jazyka, literatury, hudby, tance, divadla, architektury, výtvarného umění, lidové tradice i historické, filozofické a estetické reflexe. Schopnost kvalitního uměleckého sdělení spočívá ve vytváření etického a morálního hodnotového systému a dodržování jeho principů, který je nezbytným předpokladem pro dobrou funkci celé společnosti. REART svou součinností s dalšími odbornými subjekty napomáhá v omezení poklesu vzdělanosti a široce pojímané gramotnosti.

Posláním projektu jsou umělecké projekty se zaměřením na malé obce a města.

Agenturu REART založili manželé Eva a Radomil Čechovi, kteří finančně podporují projekty a provoz z vlastích zdrojů a nikdy nečerpali žádné dotace. Více o historii, činnosti a projektech na našich web. stránkách.

Projektem nám umožníte s Vaší podporou déle pokračovat vytvářet umělecké projekty - produkce se zaměřením na malé obce a města v oblasti klasické hudby, výtvarného umění, tradiční umění i speciálních pořadů pro seniory, děti a další. Žádáme vás touto cestou o podporu k prospěchu kultury, vzdělanosti, tradice, lidských hodnot i na malých obcích a městech.

Na co konkrétně budou peníze z tohoto projektu použity?

Finance z projektu budou použity pro období podzim –2023 – jaro 2024

Výstavy obrazů: Bavorov, Český Krumlov.

Rozpočet: 25 000,- Kč

Spolupráce na festivalových projektech s Procházky uměním z.s.

Rozpočet: 70 000,- Kč

Spolupráce na mezinárodním houslovém Masterclass – Nové Hrady 2024 – mladí houslisté z celého světa do 18 let.

Rozpočet: 45 000,-Kč

Připravovaný projekt ,, Jihočeské místa s dechovou hudbou na návsi a náměstí "" Bavorov, Vodňany, Dub, Netolice, Holašovice a další.

Rozpočet: 60 000,- Kč

Úhrady za: dramaturgie, pronájmy prostor, produkce, propagace, telekomunikace, administrativa, úhrady za umělecký výkon, výtvarný materiál/ podklady plátna, keramika, barvy, stojany a další materiál.

V případě vybrané menší částky vybereme pro jiný důležitý projekt a v opačném případě získání vyšší částky projekt rozšíříme nebo podpoříme vybraný projekt s cílem nejlepší kvality a zázemí.

Poznámka / Malé obce a města mají velmi omezený rozpočet pro podporu umění a trendem je podporovat sport a turistiku./ Jako pracující důchodci a majitelé agentury již s růstem cen již nestačíme finančně podporovat budoucí projekty a vize přispívající k tak vzácnému kulturnímu životu a vzdělání. Mysleme na novou generaci a vzácnou kulturní tradici této země. Díky za Vaši pomoc a podporu E.R. Čechovi

,, Přežije-li kultura, přežije národ! !´" JUDR. Jan Viktor Mládek

"Nejkrásnější hudba je lidský smích." — Jan Werich


"Zážitky se nedají sečítat, zážitek nemá délku a šířku. Má – anebo nemá – jen hloubku."                          — Miroslav Horníček


"Je divák, jenž se dívá a jiný – který vidí. Poznám to na očích. Právě tak posluchač, jeden poslouchá, druhý slyší." — Miroslav Horníček


"Čas plyne a člověk se učí pokoře." — Miroslav Horníček


"Domov – vždycky to budu opakovat – není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina.


"Pokud se člověk ptá, chce být." — Miroslav Horníček


"Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost." — Miroslav Horníček

"Štěstí je důvěra v lidi." — Miroslav Horníček