PŘÍPRAVA  SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU                     KDE DOMOV MŮJ

Představení projektu

Rádi bychom podpořili znovu uvědomění ducha českého, moravského, slezského ale i slovenského jako silného a přesto mírného slovanského národa, na který bylo sice v minulosti útočeno a národ byl utlačován, ale vždy jsme přežili včetně našeho jazyka a tradic. I v dnešní době jsou naše staleté tradice, lidské hodnoty a naše kultura pomalu ale jistě vymílány vodami globalismu. A někteří lidé tím jak ztrácejí víru v budoucnost.

Naším cílem je přispět k znovu-uvědomění našich opravdových hodnot a lidských kvalit. Podpořit nás, pohladit a obejmout. Že jako národ stále žijeme, víme kdo jsme a víme kam se pro to uvědomění znovu obrátit, spojit se a podpořit se.
https://www.facebook.com/KdeDomovMuj/

Chtěli bychom natočit video klip na píseň: Kde domov můj.
Hudbu nahrajeme s orchestrem, podobně, jako to udělal Český rozhlas Brno v roce 2020:
https://youtu.be/mQZ6vsLMqzs

Píseň má dlouhou historii a vývoj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hymna
Vybrali jsme 6 slok (viz. níže).

Ve video klipu zachytíme několik tradičních řemesel a činností,
jako je pekař, košíkářka, sklenář, bylinkářka, sadař, hrnčíř, a další. (Zde vás rádi formou rostoucí ankety zapojíme k spolu-rozhodování, jaké tradiční národní činnosti máme zachytit). Každý aktér v klipu při své činnosti zazpívá část písně. Doplníme záběry na krásy naší země. Tím že chceme zachytit celý národ, budeme natáčet na mnoha autentických místech ČR i SR.

Velmi zodpovědné
Historie této písně nás staví do role, kdy nesmíme zklamat.
Zároveň je to dílo, které nemůže vzniknout z komerčních nebo politických prostředků a záměrů. Proto volíme tento způsob získání podpory, vaší osobní podpory, na možnost kvalitní realizace.
Pokud získáme základní podporu,
projekt zrealizujeme jako klasický video klip, s výstupem pro internet.

Pokud získáme silnou podporu,
tak klip vytvoříme filmařskými postupy, včetně použité filmové techniky, colorgrade a exportu do formátu vhodném TV a pro projekce v Kino sálech. Tedy tak aby výsledek byl perfektní. Tím bude ale nutné vynaložit mnoho lidského času a nevyhnutelných výdajů. Každopádně výsledek bude skvělý.

A pokud od vás získáme velmi silnou podporu,
oslovíme na vokály naše známé zpěváky a před kameru naše herce.
(I zde vás rádi formou rostoucí ankety zapojíme k spolu-rozhodování, kdo by se vám líbil nejvíce, koho předně máme oslovit.)

Brzy založíme stránky a skupiny na sociálních sítích,
abychom s vámi mohli sdílet proces přípravy a tvorby, ale hlavně slyšet vaše nápady na zlepšení.

Naše představa o časování:
06/2023 začátek financování
06–07/2023 pre-produkce
08/2023 produkce
09/2023 post-produkce
10/2023 rezerva
28. 10. 2023 premiéra

Vybrané sloky:

Kde domov můj, kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě skví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země
země česká domov můj! Země česká domov můj!

Kde domov můj, kde domov můj.
Znáte v kraji bohumilém
duše outlé v těle čilém,
mysl jasnou, znik a zdar
a tu sílu, vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj!

Kde domov můj, kde domov můj.
Pro minulost nezoufejme,
času novému se vzdejme,
času duch otvírá nám
nové slávy jasný chrám:
též se hlásí k matce Slávě
zem moravská, domov můj, zem moravská, domov můj!

Kde domov můj, kde domov můj.
Od Praděda k Lysé hoře,
Ostrava kde plyne k Odře,
opavěnka vévodí,
dobrý lid kde se rodí:
to je Slezů krásná země
země slezská, domov můj, země slezská, domov můj!

Kde domov můj, kde domov můj.
Tam kde z Tater štítů sněžných
řine Váh se v proudech něžných,
zpěvů pln je luh i háj,
jakých nezná jiný kraj:
Slováků to krásná země
slovenská zem, domov můj, slovenská zem, domov můj!

Kde domov můj, kde domov můj.
Bože, mocný Hospodine,
ruka Tvoje světům kyne,
Tebe vzývá národ můj,
mocný Bože, při něm stůj:
světovládný Hospodine,
chraň slovanský domov můj, chraň slovanský domov můj!

Kdo za projektem stojí?

produkce:
LIVE4K media s.r.o.
https://instagram.com/live4k.media/


zodpovědná osoba:
Radovan Moser
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012719535157


námět:
Eva Trávníčková

Projekt je a otevřen i pro další kreativce!
Máte zkušenosti v pre-produkci podobného projektu (lokace, komunikace, vyjednávání) a máte přes léto časové kapacity? Ozvěte se nám, napište vaše možnosti a zkušenosti, rádi vás přijmeme do realizačního týmu.

Máte nápady a návrhy?
Rádi vaše myšlenky a připomínky vyslechneme, kontaktujte nás.

Na co vybrané peníze použijeme?

30 tis. Kč … vynaložíme na start projektu a tvorbu prvního promo obsahu
50 tis. Kč … vynaložíme hlavně na komunikaci, hledání vhodných lidí před kameru, vhodných lokací pro natáčení, atp.
Poté bude záležet, jestli do konce 06/2023 od vás přijmeme podporu ve výši:
A) 200 tis. Kč a více => v tom případě budeme video klip realizovat jako klasické "video", tedy s nižšími náklady.
B) 500 tis. Kč
a více => v tom případě budeme video klip realizovat ve "filmovém režimu", tedy vynaložíme znatelně větší úsilí a prostředků pro dosažení kvalitnějšího výstupu.
A nadále poběží možnost finančně přispět.
A) Pokud budeme tvořit video,
tak náklady budou přibližně:
40 tis. Kč … Studiová nahrávka (menší orchestr)
80 tis. Kč … pre-produkce, scouting, příprava záběrů, příprava lidí
300 tis. Kč … produkce, natáčení na několika lokacích v rámci blízkých lokací
70 tis. Kč … post-produkce, střih, základní grade, export pro internet.
B) Pokud budeme tvořit filmové dílo,
tak náklady budou přibližně:
100 tis. Kč … Studiová nahrávka (větší orchestr)
150 tis. Kč … pre-produkce, scouting, promyšlení záběrů, příprava herců a vokalistů
800 tis. Kč … produkce, natáčení na mnoha lokacích po ČR a SR
250 tis. Kč … post-produkce, střih, sound mastering, color grade, export pro internet, TV a Kino.
Pokud vyberme více,
budeme smysluplně investovat do zvýšení kvality produkce i post-produkce.

A pokud vybereme opravdu hodně,
naplánujeme a přesuneme zbývající prostředky do nové kampaně a realizujeme další smysluplné dílo.

Jeden takový námět na smysluplný dokument máme již v šuplíku.